Máy bơm nước năng lượng mặt trời

Máy bơm nước năng lượng mặt trời

Giá: Liên hệ

Theo Phó Chủ tịch TNREDCL, ông C Srinivas Rao thì chương trình này đã được triển khai nhờ sự nguồn vốn được trợ cấp từ Bộ Năng lượng tái tạo (MNRE), chính phủ Ấn Độ và chính quyền bang. Theo kế hoạch bước đầu, 4225 hệ thống bơm năng lượng mặt trời sẽ được lắp đặt trên tất cả các tiểu bang, ông nói thêm.

Phát biểu tại cuộc họp thầu trước với các nhà sản xuất và nhà cung cấp của MNRE / TNREDCL tại văn phòng của mình, ông cũng cảm ơn những người đã tham gia và hưởng ứng nhiệt tình chương trình và đảm bảo rằng tất cả các yếu tố đầu vào về kỹ thuật và phương thức đấu thầu sẽ được xem xét.

Sản phẩm cùng loại