Dự án đã thực hiện

Nhà máy sản xuất thuốc
Nhà máy sản xuất thuốc THÔNG TIN DỰ ÁN Cung cấp lắp đăt toàn bộ hệ thống HVAC, Panel,...
Nhà máy chiết suất cao dược
Nhà máy chiết suất cao dược THÔNG TIN DỰ ÁN Cung cấp, lắp đặt toàn bộ hệ thống HVAC...
Nhà máy sản xuất thực phẩm
Nhà máy sản xuất thực phẩm THÔNG TIN DỰ ÁN -Mô tả công việc: Cải tạo và nâng...
NHÀ MÁY BIA ĐÔNG NAM Á
NHÀ MÁY BIA ĐÔNG NAM Á Lắp đặt hệ thống đường ống cấp hơi và đường nước hồi thuộc...